HR Policy

We beleive in people

Vi respekterar alla människors lika värde.

Vår personal är vår största tillgång och våra kunder grunden för vår verksamhet.

Vi tolererar inga former av kränkande särbehandling.